Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Sistema de garantía interna de Calidade

A Facultade de Química deseñou un Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) que foi aprobado o 11 de xuño de 2009 e a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) certificou o 26 de abril de 2010 que o SGIC da Facultade de Química foi deseñado conforme ás directrices establecidas no programa FIDES-AUDIT

A Comisión de Calidade, presidida polo decano do centro, é o órgano encargado da planificación das tarefas relacionadas coa implantación e seguimento do SGIC.


Documentación básica do SGIC do centro:

calidade